Användarvillkor

Användarvillkor

 

Välkommen till Ekonomiivårtid.se. Vi ger dig tillgång till denna webbplats enligt följande användarvillkor. Ekonomiivårtid.se tillhandahålls som en informationsdatabas för människor som vill lära sig mer om aktier, finansiella instrument, ekonomiska teorier och ekonomisk historia. Användarvillkoren kan när som helst komma att ändras eller uppdateras av Ekonomiivårtid.se utan att vi meddelar dig som användare om detta. Du bör därför fortlöpande uppdatera dig själv huruvida det föreligger några ändringar vad gäller användarvillkoren på denna webbplats.

 

Ansvarsbegränsning

 

Ekonomiivårtid.se, dess grundare och skribenter kan inte ställas till svar för eventuella vinster eller förluster ni användare gör genom att använda information på vår webbsida. Vi kan inte garantera tillförlitligheten av den information som finns presenterad hos Ekonomiiårtid.se utan det är upp till dig som användare att själv avgöra om informationen är korrekt och tillförlitlig.

Vare sig sidan eller dess grundare får någon form av kompensation av företagen representerade på webbplatsen, detta med undantag från annonsintäkter vilket bör göras tydligt i den mån det är möjligt med information om att det är en betald annons eller reklam. Räkneexempel där existerande företag används är ej betalda för att placeras i texten.

Att handla med aktier eller andra värdepapper innebär alltid en risk för förlust av delar eller hela det investerade kapitalet. Då enskilda marknader kan under korta intervaller kraftigt öka eller minska i värde kan risken i enskilda värdepapper vara högre än vad de har angivits på denna webbsida. Sidan har dock som mål att vara transparent i denna fråga och information ska finnas tillgänglig på varje sida som behandlar ämnet värdepapper.

Ekonomiivårtid.se är ingen aktiemäklare, fond- eller optionskommissionär, aktierådgivare, fondrådgivare, köp- och säljrådgivare, investeringsrådgivare eller av liknande art. Vi har ingen anknytning till någon liknande part och vi samarbetar inte med någon utomstående part. Vi rekommenderar er därför att kontakta er aktiemäklare, bank, fondförvaltare eller andra tillförlitliga källor innan ni beslutar er för att investera i aktier, fonder och andra värdepapper.

Att tilläga är att tidigare utveckling är ingen garanti för framtida resultat då det gäller handel med värdepapper och detta är ytterst viktigt att väga in vid ett köp.

 


Annonsörer

 

Om det finns annonser eller annonsörer på denna webbplats och du tar del av eller väljer att kommunicera med dessa är detta mellan dig och annonsören. Detta kan gälla kommunikation eller deltagande i erbjudanden från annonsörer, innefattande bl. a. betalning och leverans av varor och tjänster, garantier eller liknande villkor knutna till detta.

Ekonomiivårtid.se kan inte hållas ansvarig för skada eller förlust av något slag på grund av sådan kommunikation eller på grund av användarens val att ingå någon form av avtal med annonsör.

Annonser som finns på denna sida tas fram bland annat genom att denna hemsida använder sig av Googles Adscense vilket sköter urval och matchning av annonsering så att detta ska matcha min målgrupp av besökare. Annonser kan vara av personlig art då Adscense ingår i Googles övriga ekosystem.

 

Länkar

 

Denna webbplats eller tredje man kan tillhandahålla länkar till andra webbsidor, hemsidor eller funktioner. Ekonomiivårtid.se har ingen kontroll över sådana webbsidor och kan därför inte hållas ansvarig för dessa webbsidor eller dess funktioner. Ekonomiivårtid.se ansvarar heller inte för innehåll, annonser, produkter eller annat material på dessa webbsidor eller dess funktioner.

Användare av denna webbplats medger att Ekonomiivårtid.se inte ansvarar för skada, direkt eller indirekt, som beror på användande av sådant innehåll, produkt eller tjänst som är tillgänglig på andra webbsidor.

 

Ekonomiivårtid.se avser dock att följa upp och kontrollera länkar på denna sida med jämna mellanrum för att försäkra sig om att de är aktuella och att dessa inte tar användare till sidor vilka har som avsikt att skada användare.

Sakfel eller missledande information

 

Då denna sida ägs och drivs av mig Rasmus J Edberg på min fritid kommer det att finnas tillfällen då information eller källor kommer att hålla låg kvalité. Jag jobbar därför ständigt med att uppdatera och ändra redan existerande information men även för att förbättra sidan genom att addera ny information eller nya ämnen.

Eftersom jag bara är en person som sköter sidan själv kan jag tyvärr inte garantera att allt som står här är korrekt och det gäller för dig som användare att själv dra slutsatsen om tillförlitligheten i det du läser.

Om du skulle finna information eller text som inte håller önskad kvalité, innehåller rena fakta fel eller missledande information var då vänlig att kontakta mig avseende detta så ska jag försöka se över detta så snart jag hinner.  Detta kan dock dröja eftersom jag inte jobbar med detta på heltid utan använder min fritid till att övervaka och utveckla denna sida.

 

Cookies eller kakor

 

Denna sida använder sig av kakor eller cookies för att övervaka trafikflöden till och från denna sida och vad användarna gör på den.

Denna data används främst i One.Coms sida för
webbverktyg av mig Rasmus J Edberg men även parter som Google Adscense och One.Com kan ta del av denna data.

Detta kan bland annat påverka den reklam eller de annonser som du tar del av på denna sida eller andra sidor som använder sig av Google Adscence. Din information kommer dock inte att säljas vidare eller lagras för detta syfte då denna sida är främst skapad för att sprida information.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna