Den första börsen

Att byta varor och tjänster är någonting som är lika gammalt som de första primaterna och långt innan den första Homo sapiens vandrade över jorden skedde den första transaktionen.


Vi människor har alltid bytt varor och tjänster med varandra och under lång tid har detta varit det fredligaste sättet att komma över sådant vi inte själva kan producera eller införskaffa. I början skedde byteshandeln på öppna slätter sedan förflyttades handeln in i städerna för att hamna på städernas marknader.

När handeln av skulder och tillgångar sedan växte och blev mer organiserad ersattes vissa marknadsplatser med dem som bedrevs inomhus i tehus eller värdshus och till slut även mer permanenta platser vilka blev dåtidens börshus.


                              Börsen i Brugge 1309

 
Den första kända värdepappershandeln upprättades 1309 i den belgiska staden Brugge vilket under denna period var västra Europas främsta handelscentrum och handeln skedde i hemmet hos en handelsman vid namn Van der Beurze.

Handelsmännen i Brugge träffades med jämna mellanrum i hemmet hos Van der Beurze och gjorde där affärer med varukontrakt, dåtidens terminer och reserver.

Efter några år hade verksamheten växt från några få handelsmän till en stor skara av intressenter vilka alla var intresserade att köpa och sälja värdepapper. I och med detta intresse började man regelbundet anordna auktioner där samtliga kontrakt vid denna tidpunkt var öppen för budgivning.

Dessa auktioner påminner mycket om den fysiska börshandel som skedde på börsgolven i New York och Stockholm bara för några årtionden sedan och handeln i Brugge brukar därför även kallas ``Börsen i Brugge´´ även om det enligt modern definition inte var en börs.

När populariteten ökade och intresset för liknande handel spred sig över Europa grundades det snabbt nya handelsplatser (börser) i allt fler europeiska städer. I mitten av 1300-talet började bland annat bankirer i Venedig att handla med statliga statspapper.Antwerp Stock Exchange 1531


 
Under 1400-talet kom sedan Antwerp att ersätta Brugge som västra Europas handelscentrum. När lågländerna Belgien, Nederländerna och Luxemburg slogs ihop under de så kallade Valois-Burgundy och Habsburg 
dynastierna under slutet av 1400-talet kom Antwerp relativt snabbt att växa ifrån Brugge som en viktig handelsplats.


Detta går inte annat att se i ökningen av utländska handelsmän som flyttade sin bas från Brugge till Antwerp. Mot mitten av 1500-talet hade populationen vuxit från runt 20 000 under slutet av 1300-talet till nästan 100 000 tusen invånare.

Staden växte kraftigt i spåren av den ständigt växande koloniala handeln och under denna gyllene era byggdes hamnen ut, nya industrier som bryggerier, sidenväverier, sockerraffinaderier och en blommande diamantindustri grundades.


Utöver det kom även ett nytt finansiellt centrum att skapas då det 1531 stod ett nytt börshus byggt i Antwerp. Världens första byggnad byggd enbart i syfte att bedriva värdepappershandel. Innan 1531 hade majoriteten av handeln fortfarande skett i byggnader vilka i vanliga fall hade en annan funktion. Denna var dock byggd för ett syfte och enbart detta syfte, handel med värdepapper.

Börshuset i Antwerp kom sedan att användas som modell för Royal Exchange i London vilket var färdigt 1565 men officiellt invigdes av drottningen Elisabeth I 1571 och Amsterdam Stock Exchange 1602.


Amsterdam Stock Exchange 1602Den äldsta börsen enligt modern definition är enligt Guinness World Record Amsterdams Fondbörs vilket grundades i samband med att det Nederländska Ostindiska Kompaniet eller Vereenigde Oostindische Compagnie gav ut sina första aktiebrev 1602 och blev då den första börsen vilket tillhandahöll aktiehandel.

Handel via denna börs var aktiv fram till 1997 då den slogs ihop med The European Options Exchange eller förkortat EOE vilket hade grundats 1978.

Sedan 22 september 2000 ingår Amsterdam Fondbörs i Euronext vilket driver börserna i Amsterdam, Bryssel, London, Lissabon, Dublin, Oslo och Paris. Därav heter börsen idag Euronext Amsterdam.Börser grundade sorterade efter årtal enligt modern

definition:

1. Amsterdam Stock Exchange, 1602.
2. Paris Stock Exchange, 1724.
3. Philadelphia Stock Exchange, 1790.

4. London Stock Exchange, 1801. Ersätter Royal Exchange, 1565 (1571).

5. Milan Stock Exchange, 1808.

6. New York Stock Exchange, 1817.

7. Frankfurt Stock Exchange, 1820.

8. Madrid Stock Exchange, 1831.

9. Toronto Stock Exchange, 1861.

10. Bombay Stock Exchange, 1875.Copyright © Alla rättigheter förbehållna