Ordet Börs

Ordet börs har en lång historia och någon gång redan under antiken kom grekerna att börja använda ordet börs men då inte som fondbörs för värdepapper utan för sin läderpung.


                        Börs och Börs

Idag har börs två betydelser i det moderna svenska språket och det är börs i form av det vi stoppar våra kontakter i för enkel förvaring och börs vilket även kallas fondbörs där du kan handla aktier, fonder och andra värdepapper. 

Frågan är dock hur hänger dessa två olika börser ihop.

Den fysiska börsen

 
När vi pratar om börs i egenskap om ett föremål som vi kan förvara våra kontanter och betalkort i går detta att spåra ända tillbaka till de gamla grekerna och ordet byrsa vilket betyder läder. Då det redan under antiken var vanligt för både köpmän och vanliga personer att förvara sina mynt i en läderpung, tillverkad av materialet läder kom ordet börs eller byrsa naturligt.

Sedan går det att spåra ordet byrsa till andra språk. På latin var det bursa, franska bourse, nederländska beurs, engelska purse, tyska Börse eller börs. Varav vi i Sverige som historiskt sett har influerats kraftigt av språk på den europeiska kontinenten till följd av krig och handel med våra grannar importerade vi troligtvis ordet från tyskan.


                    Börs för Fondbörs

Den första mannen som grundade en handelsplats vilket idag skulle kunna definieras som den första börsen ``Börsen i Brugge´´, år 1309 gick under namnet Van der Beurze.

Förutom att namnet Beurze låter väldigt likt burse eller börs var familjen Van der Beurzes vapensköld dekorerad med tre stycken penningpungar.


Då Brugge under 1300-talet var västra Europas viktigaste handelsplats bidrog detta till att köpmän från när och fjärran samlades under Van der Beurzes tak för att genomföra sina affärer. När dessa sedan begav sig hemåt tog de troligtvis med sig namnet hem där de sedan kom att grunda egna ``börshus´´. Därav kom samlingsplatser med namnet burse att bli vanliga i 1400-talets Europa.

Någon gång under 1500-talet spred sig ordet till Frankrike och Tyskland varav det av historiska kopplingar kom till Sverige under 1600-talet. Under denna period använde de svenska köpmännen främst orden Beurse eller Börse för handel i tehus eller värdshus.

1661

I ett gammalt dokument från Stockholms stad daterat 1661 kan vi läsa: ``Til Stadzens heder och nödtorfft är resolverat att byggia en anseenlig Beurse på Jerntorget´´. Detta börshus kan du än idag beskåda i Gamla Stan.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna