Index

De vanligast förekommande indexen

SVERIGE & NORDENOMX Copenhagen 20 - OMXC20

Visar utvecklingen för de 20 mest omsatta aktierna på Köpenhamnsbörsen.OMX Helsinki 25 - OMXH25

Visar utvecklingen för de 25 mest omsatta aktierna på Helsingforsbörsen.OMX Stockholm 30 - OMXS30

Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.OMX Stockholm Gross Index - OMXSGI

Visar utvecklingen för samtliga aktier på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar. Kallas även avkastningsindexet då det anger totalavkastning.OMX Stockholm Price Index - OMXSPI

Visar utvecklingen för samtliga aktier på Stockholmsbörsen. Skillnaden mellan detta prisindex och ovanstående gross index (även kallat avkastningsindex) är att gross index tar med både aktiernas kursutveckling samt utdelningar i beräkningen. OMXSPI beaktar enbart kursutvecklingen och tar ej hänsyn till utdelningar.Oslo Stock Exchange Benchmark Index - OSEBX

Visar utvecklingen för ett representativt urval av alla aktier noterade på Oslobörsen.
EUROPAContinuous Assisted Quotation 40 - CAC40

Visar utvecklingen för de 40 högst värderade och mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.Deutscher Aktien Index 30 - DAX30

DAX 30 består av de 30 största bolagen som handlas på Frankfurt Stock Exchange i Tyskland.Financial Times Stock Exchange Milano Italia Borsa - FTSE MIB

Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på en av börserna i Italien.Financial Times Stock Exchange 100 - FTSE100

FTSE 100 index (med smeknamnet "Footsie") består av de 100 största företagen på Londonbörsen. Bokstäverna FTSE står för Financial Times Stock Exchange och 100 står för antalet bolag som ingår.  Det brukar vara vanligt att man hänvisar till Footsie då man pratar om den engelska ekonomin och dess utveckling. Detta även om FTSE 250 som består av de 250 mindre bolagen egentligen ger en bättre bild av hur det går för den engelska ekonomin då många av bolagen på FTSE 100 listan är globala och har en relativt liten del av sin verksamhet i England.Iberia Index IBEX 35 - IBEX35

Visar utvecklingen för de 35 mest omsatta aktierna på en av börserna i Madrid, Spanien.Swiss Market Index - SMI

Visar utvecklingen för de 20 största aktierna i Schweiz, sett till börsvärdet.NORDAMERIKADow Jones Industrial Average - DJIA

Visar utvecklingen för 30 noterade bolag på Nasdaq och New York Stock Exchange. Indexet består till cirka två tredjedelar av bolag inom industrisektorn och konsumtionsvaror. Indexet grundades redan 1896 och är det äldsta amerikanska indexet ännu aktivt idag. Det finns egentligen ingen urvalsmetod som bestämmer vilka aktier som får ingå och indexet är även viktat efter vad en aktie kostar och inte bolagets storlek eller omsättning. Detta har gjort att detta index idag är djupt kritiserat då den ger en skev bild av utvecklingen på den amerikanska ekonomin och de amerikanska börserna.Nasdaq Composite

Visar utvecklingen för bolagen noterade på aktiebörsen Nasdaq i New York och speglar utvecklingen av över 3 000 aktier.Nasdaq 100

Visar utvecklingen för de 100 mest omsatta aktierna på aktiebörsen Nasdaq i New York.Standard & Poor 500 - S&P 500

Visar utvecklingen för 500 ledande amerikanska bolag noterade på de två största börserna i New York, Nasdaq och New York Stock Exchange. De bolag som ingår i detta index väljs ut av Standard & Poor´s indexkommitté som består av analytiker och ekonomer på Standard&Poor´s. Faktorer som bland annat vägs in är marknadsstorlek, likviditet och industrigren.


Sydamerika


Brazil Bolsa de Valores de Sao Paulo Index - Brazil Bovespa Index

Visar utvecklingen för en av börserna i Brasilien och består för tillfället av 68 stycken bolag på den brasilianska marknaden. Är idag det främsta indexet från Sydamerika och det är vanligt att detta index får stå som temperaturmätare för utvecklingen på samtliga börser i Sydamerika.ASIENBombay Stock Exchange Sensitive Index - BSE 30 Sensex1

Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på en av börserna i Bombay, Indien.Hang Seng

Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på Hong Kong-börsen. De representerar cirka 60-70% av Hong Kong börsens värde och är sammansatt av Hang Seng Bank.Nikkei 225

Visar utvecklingen för de 225 mest omsatta aktierna på en av börserna i Tokyo, Japan.MOEX Russia Index (Även känd som MICEX)

Visar utvecklingen för de 50 största och mest omsatta aktierna på Moskva börsen.Shanghai Stock Exchange Composite Index - SSE Composite Index

Visar utvecklingen för alla aktier noterade på Shanghaibörsen i Kina.ÖVRIGA INDEXMorgan Stanley Capital International- MSCI World Index

Brukar benämnas som världsindexet och visar den sammanslagna utvecklingen av världens ``utvecklade´´ börser. I indexet ingår följande 23 länder; Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, USA, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Det finns alternativ till detta index men detta är dock det mest etablerade idag och används oftast då man pratar om utvecklingen i världen mer generellt.MSCI Emerging Market Index

Är det andra stora indexet och visar till skillnad mot ovanstående index enbart utvecklingen från 24 olika länder som benämns som emerging markets. De 24 länderna är följande; Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko, Peru, Tjeckien, Egypten, Grekland, Ungern, Polen, Qatar, Ryssland, Sydafrika, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Kina, Indien, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Pakistan, Filippinerna, Taiwan och Thailand.


Morgan Stanley Capital International All Country World Index - MSCI ACWI

ACWI är ett index som slår ihop både MSCI World Index och MSCI Emerging Market Index, vilket ger en samlad bild av samtliga ovanstående länder och deras utveckling. Det är idag det enda indexet som täcker samtliga börser. Det finns även en alternativ variant på detta index som exkluderar USA.


Volatility index, Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index - VIX

Indexet vilket även brukar kallas för skräckindexet och visar de förväntade svängningarna på marknaden, uppåt eller nedåt. Detta index utgår från de amerikanska S&P 500- indexoptionerna och brukar delas in i fem olika nivåer. Mellan nivån 0-15 är marknaden ovanligt lugn, 15-25 är marknaden stabil, 25-35 indikerar att marknaden är lite mer orolig än vanligt. När indexet stiger över 35-45 så kan man anse att marknaden är rädd och om marknaden skulle stiga över 45 så råder det panik. Det fanns förut ett liknande index som följde den svenska optionsmarknaden och detta kallades DVIS. DVIS var ett index som Derivatinfo hade skapat och stod för Derivatinfos Volatilitetsindikator Sverige.Big Mac Index

Är ett index som indikerar om ett lands valuta är över- eller undervärderad i förhållande till den amerikanska dollarn. Indexet jämför priset på hamburgaren Big Mac världen över och räknar sedan om priserna i de aktuella valutakurserna till dollar för att då se om priset på den amerikanska och den utländska burgaren (växlat till dollar) skiljer sig åt. Skiljer sig priset åt efter växlingen är valutan med andra ord felprisat i förhållande till dollarn. Anledningen till att just Big Mac används är av den enkla anledningen att den produceras i respektive land och Big Mac är densamma världen över, vilket bör ge ett så rättvist värde som möjligt.Total Competitiveness Weights Index - TCW

Visar hur kronans värde förändras mot andra valutor. TCW-index består av en korg av valutor. Stiger indexet innebär det att den svenska kronan försvagas och tvärtom. En svagare krona innebär att vi får en lägre köpkraft för kronan utomlands när vi till exempel åker på semester eller köper något online. En svag krona kan dock gynna svenska exportföretag då det blir billigare för utländska företag att köpa svenska produkter. Konsumentprisindex - KPI

Det mått som används för att mäta inflationen, det vill säga prisutvecklingen i ett land. KPI beräknas av Statistiska centralbyrån i Sverige och framställs varje månad. Det beräknas genom att man sammanställer priserna för ett antal varor och tjänster för en period och sedan jämför dem en tidigare period. Om prisutvecklingen är positiv så ökar inflationen och om den är negativ så minskar den (deflation).

Copyright © Alla rättigheter förbehållna