Värdepapper

Historiskt var värdepapper skrivet på papper eller liknande material som detta aktiebrev.

En kort introduktion till värdepapperDenna sida är kanske första gången du kommer i kontakt med värdepapper som aktier, optioner, terminer och obligationer men sanningen är att värdepapper är ett samlingsnamn för i princip allt som ger dig en rätt till pengar eller något föremål av värde, både

fysiskt och digitalt. Värdepapper är med andra ord ett bevis och omfattar mer än bara finansiella värdepapper som kan handlas via en marknadsplats eller en börs. Andra exempel på värdepapper kan vara skuldebrev, fodringar, sedlar, frimärken, biljetter och testamenten bara för att nämna några.

 

Det finns alltså inte bara en typ av värdepapper utan en hel djungel av dem vilket gör det svårt att ibland veta vad som gäller specifikt för det aktuella värdepappret. Allt från regler kring ägande, försäljning och hantering av dessa kan nämligen skilja sig åt. Därför kommer vi i kommande sidor gå in mer på djupet i de olika finansiella värdepapper som finns och alltså exkludera testamenten, fodringar och frimärken m.m. 

 


Copyright © Alla rättigheter förbehållna